Nonprofit regnskabssoftware: Tips til at styrke din mission

Regnskabssystemer, ligesom Gratisal.dk for almennyttige organisationer kan bringe de vigtigste mål for din mission til nye højder.

Investering i ny software går ud på at bruge moderne værktøjer til bedre at håndtere den daglige fundraising. Men i betragtning af nutidens teknologi, hvordan bærer du dig så ad med at få de størst mulige økonomiske gevinster?

Hvordan ser det ud med teknologien i almennyttige organisationer?

I en nylig undersøgelse om tendenser inden for fundraising teknologi i almennyttige organisationer, fandt man, at de vigtigste software-værktøjer var produktivitetsprogrammer, software til bidragsstyring, finans- og regnskabsmæssig software og CRM-software.

Ud af de 142 almennyttige organisationer, der blev adspurgt, fandt man, at nonprofitregnskabsprogrammer var den tredje-mest anvendte teknologi, idet 48% af almennyttige organisationer brugte softwaren til at overvåge fundraising indsatser og opbevare donoroplysninger.

Mens det er vigtigt at spore teknologiske tendenser inden for den almennyttige sektor, er det endnu mere nyttigt, at din organisation kan besvare spørgsmålet: Hvad virker?

I samme undersøgelse blev softwareinvesteringer delt op efter omsætningsvækst. De følgende teknologier blev sorteret efter deres evne til at generere indtægter efter implementeringen (procenttal repræsenterer omsætningsvækst):

 • CRM software (65%)
 • Donorstyringssoftware (62%)
 • Regnskabssoftware (61%)
 • Produktivitetsprogrammer (60%)
 • Webanalyse (57%)
 • Call center automatisering (29%)

Om at finde det rigtige regnskabsprogram til almennyttige organisationer

Når du begynder at søge efter et nyt regnskabsprogram, skal du overveje størrelsen på din almennyttige organisation. Leder du efter et regnskabssystem med grundlæggende funktioner til en mindre almennyttige organisation, et mellemstort system med branchespecifikke funktioner, eller et system til en større almennyttig organisation med robuste, industri-baserede avancerede funktioner?

Det er også vigtigt at afgøre hele spektret af funktionalitet for dit nonprofit regnskabsprogram. Nedenfor ser du nogle eksempler på tilgængelige funktioner:

 • Hovedbog
 • Kreditorer
 • Tilgodehavender og fakturering
 • Fondsregnskaber
 • Bidrag og donorstyring
 • Grundlæggende informationssporing
 • Budgettering, prognoser og planlægning
 • Funktioner for flere brugere og flere valutaer
 • Koordinering af teknologi-investeringer: Den endelige beslutning

Det vigtigste råd når der skal investeres i regnskabssoftware er altid, uanset branche, at lade din mission og dit forretningsmål definere dit valg. Det er vigtigt at planlægge initiativet ned til den mindste detalje. Når teknologi-ændringen er i fuldt sving, er det vigtigt at evaluere din indsats for at holde din almennyttige mission og formålet med softwaren på rette spor.

Her er et par vigtige ting at undgå for at sikre, at du er på rette spor:

 • Brug ikke prisen som en ledende indikator for at vælge et nonprofit regnskabsprogram.
 • Du må ikke anskaffe nyt software udelukkende med topledelsens hjælp. Hele dit hold skal være involveret og gøres til allierede, når implementeringen foretages.
 • Undgå at se efter software, der er kritisk for din almennyttige mission uden at dokumentere og strømline de processer, der er berørt af teknologien.

Ovenstående oplysninger er nyttige for at prioritere dine investeringer i software, men de er ikke nok til at sikre succes. Succesfaktoren i software initiativet kommer an på at tilpasse teknologien til de behov, dine medarbejdere og din almennyttige organisation har.